آدرس :

گیلان - آستارا - فلکه پرستار - بیمارستان شهید دکتر بهشتی

شماره تماس :
01344837499

01344836662 - 4

کد پستی :

4391985113

آدرس ایمیل :

astarah@gums.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1401/12/12 19:05