دکتر رابعه زمانی

 

 

سمت: رئیس بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

تحصیلات: متخصص قلب و عروق

تلفن داخلی: 1212    

تلفن مستقیم: 44835099     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 448305199     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: 

سوابق:

-  رئیس بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا (از 1400/6/24 تاکنون)

 

 

رامین علیزاده

 

 

سمت: مدیر بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

تلفن داخلی: 1111    

تلفن مستقیم: 44839995     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 44839995     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری :

سوابق:

- رئیس امور اداری بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا  

- مدیر منابع انسانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

بهرخ جاهد

 

 

سمت: مدیر امور پرستاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

تحصیلات: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: 1199    

تلفن مستقیم:     (پیش‌شماره: 013)

فکس:      (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- سرپرستار بخش ICU

آخرین بروز رسانی : 1401/09/08 10:55