لیست اخبار صفحه :1
بازدید امام جمعه و فرماندار آستارا از بیماران دیالیزی بیمارستان شهید بهشتی
به مناسبت هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی صورت مذیرفت؛

بازدید امام جمعه و فرماندار آستارا از بیماران دیالیزی بیمارستان شهید بهشتی

امام جمعه و فرماندار شهرستان آستارا از بیماران بستری در بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی، به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی عیادت کردند.

    آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400