اهداف کلی

 

 1. -     بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات 
 2. -     ارائه خدمات درمانی با اولویت حفظ و ارتقا ایمنی بیمار و کارکنان
 3. -     نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی مطابق استانداردها 
 4. -     ارتقا سطح برنامه های آموزش به کارکنان و بیماران

 

رسالت (Mission)

 

مرکز درمانی شهید دکتر بهشتی شهرستان آستارا بر آن است در راستای سیاست های اعلام شده وزارت بهداشت و درمان، حفظ و ارتقای سطح سلامت و ایجاد امنیت فکری مردم شهرستان آستارا , با ارائه خدمات تشخیصی, مراقبتی و درمانی به بهترین نحو و در بالاترین سطح ممکن چه از منظر کیفی و چه از لحاظ کمی به مراجعین خود, مطلوب ترین خدمات را در سطح استانداردهای ملی ارائه نماید به نحوی که حامی طبقات مختلف بیماران عزیز و گرامی بوده و تا حد امکان جلب رضایت بیماران صورت پذیرد.

 

چشم انداز (Vision )

 

ما برآنیم  تا در سال های آینده:

 • توسعه بخشی و ایجاد سیستمی پاسخگو ضمن ارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی در راستای استانداردهای مراقبتی در بالاترین سطح باشیم.
 • با ارایه مراقبت های درمانی با کیفیت برتر  و اجرای بالاترین استاندارد ها ی اعتبار بخشی ملی  مفتخر به کسب عنوان درجه یک گردیم.
 • آگاهی و سطح دانش علمی پزشکان و کارکنان بیمارستان را ارتقاء بخشیم.

 

ارزش ها (Value )

 

 

کسب رضایت خالق هستی با:

 1. تحقق ایمنی مددجویان و کارکنان
 2. رعایت منشور حقوق بیماران و  کارکنان
 3. رعایت اصول اخلاقی در تمامی مراحل درمانی بیماران 
 4. بیمار محوری
 5. کیفیت مستمر
 6. دوستدار محیط زیست
 7. اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 8. اجرای طرح انطباق

 

 

 

سیاست های اصلی بیمارستان

ردیف

سیاست

ذینفعان

1

اداره بیمارستان بر اساس طرح خودگردانی از محل درآمد اختصاصی بیمارستان

وزارت بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی پیمانکاران تامین کنندگان

2

ارتقا و بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات با بهره گیری از استانداردهای اعتباربخشی ملی با محوریت عدالت، تاکید بر پاسخگویی، اثربخی و کارایی

وزارت بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی پزشکان کارکنان بیماران همراهان نظام پزشکی مسئولان شهرستان

3

ارتقا ایمنی بیمار ، مدیریت خطر و خطا با بهره گیری از استانداردهای وزارت متبوع با تکیه بر افزایش آگاهی ، توانمندی و مشارکت نظام مند و فعالانه کلیه پرسنل بیمارستان

وزارت بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی پزشکان کارکنان بیماران همراهان

4

جلب رضایت و مشارکت بیماران و همراهان در نظام ارائه خدمات درمانی با تکیه بر نظام رضایت سنجی و اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت

وزارت بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی بیماران همراهان

5

ارتقا و بهبود شاخص های بیمارستانی

وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی پزشکان کارکنان بیماران همراهان

6

ترویج تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی

وزارت بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی- پزشکان کارکنان

7

بهبود و ارتقا نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در راستای افزایش کارایی، توزیع عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت در عملکرد پرسنل

پزشکان کارکنان

8

اداره بیمارستان بر اساس استانداردهای نیروی انسانی با بهره گیری از حداقل نیرو و با تکیه بر توسعه کمی و کیفی آموزش به صورت هدفمند و تربیت نیروی انسانی کارامد، متعهد ، دارای مهارت و شایستگی

پزشکان کارکنان

9

تعامل و همکاری متقابل با سازمان ها و موسسات بیمه ای

سازمان ها و موسسات بیمه ای

 

آخرین بروز رسانی : 1401/09/08 12:21