مراحل ترخیص بیمار از بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرآستارا:

دریافت دستور پزشک معالج یا رضایت شخصی بیمار جهت ترخیص بیمار

    تکمیل خلاصه پرونده توسط پزشک معالج

    مهر و امضاء پزشک معالج

     الف)بیماران آزاد :                                                                                                                            

مراجعه به واحد ترخیص جهت بررسی پرونده ها بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده بیمار

مراجعه به صندوق جهت تسویه حساب

مراجعه به بخش مربوطه و تحویل برگه اجازه خروج به منشی بخش و ترخیص بیمار

ب)بیماران بیمه ای :

مراجعه به واحد ترخیص جهت بررسی پرونده ها بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده بیمار

ارائه 2 برگ کپی از صفحه اول دفترچه بیمار

مراجعه به صندوق جهت تسویه حساب

مراجعه به بخش مربوطه و تحویل برگه اجازه خروج به منشی بخش و ترخیص بیمار

ج)بیماران تصادفی :

به همراه داشتن کروکی تصادفی یا صورتجلسه پاسگاه با مهر برابر اصل یا تاییدیه فوریتهای پزشکی 115مبنی برتصادفی بودن و 2 برگ کپی ازکارت شناسایی معتبر بیمار

مراجعه به واحد مددکاری جهت رایگان کردن پرونده

مراجعه به صندوق جهت صادرکردن قبض رایگان

مراجعه به بخش مربوطه و تحویل برگه اجازه خروج به منشی بخش و ترخیص بیمار

 

آن دسته از بیمارانی که ساکن شهرآستارا و هیچ گونه بیمه ای ندارند در صورت تمایل می توانند قبل از بستری شدن در بیمارستان به آدرس:بندرآستارا-خیابان حکیم نظامی-کوچه جنب اداره دارائی-نمایندگی بیمه سلامت(خدمات درمانی)مراجعه نمایند تا از بیمه خویش فرما(ایرانیان)استفاده نمایند.

 

شماره تماس داخلی واحد ترخیص :1125

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/01 14:05