تعریف دپارتمان بیماران بین الملل (IPD ) :

توریسم درمانی یا گردشگری سلامت سفری است که با هدف درمان به کشور دیگری انجام می شود. از دلایل این نوع گردشگری، عدم وجود شیوه های درمانی مشابه ، هزینه های بالا و عدم وجود تکنولوژی های پیشرفته درمانی در کشور مبدا می باشد ، از سویی دیگر با توجه به تعرفه های پزشکی مناسب در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه و ارائه خدمات پزشکی و پرستاری با کیفیت بین المللی تعداد زیادی بیماران ، تمایل دارند تا برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر نمایند و این امر خود سبب گردیده تا یکی از قطب های گردشگری سلامت در منطقه، کشور عزیزمان باشد.

خدمات IPD :

استقبال از بیمار بین الملل ، هماهنگی جهت پذیرش ، ارائه اطلاعات لازم جهت پذیرش ، اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج ، هدایت و معرفی بیمار به بخش ها ، کمک در ترجمه و ارتباط بیمار با کادر پزشکی و پرستاری ، هماهنگی جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمار بین الملل ، ارزیابی و افزایش رضایتمندی بیمار ، هماهنگی جهت ترخیص ، هماهنگی با شرکتها و دفاتر خدمات مسافرتی و هماهنگی با دفتر گردشگری سلامت دانشگاه از جمله وظایف کارشناسان واحد IPD است. جهت ارائه سریع‌تر و باکیفیت‌ترخدمات به بیماران پذیرش شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل ارائه خدمات در خارج از نوبت‌بندی معمول نیز صورت می‌گیرد.
 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/03 16:31