بخش تصویربرداری 

مسئول فنی:دکتر محمد اسلامی نیا 

 
   

سوپروایزر:خانم نسرین پورعباس
 

 

 بخش رادیولوژی بیمارستان شهید دکتربهشتی بندرآستارا یکی ازبخشهای فعال بیمارستان میباشدکه در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.

این بخش پس از تعمیرات اساسی در سال 1387 بازسازی و افتتاح گردید .

  

امکانات تشخیصی بخش رادیولوژی :

 

 در حال حاضر بخش رادیولوژی دارای تجهیزات زیر می باشد:

  Ø       دستگاه سی تی اسکن

Ø        رادیوگرافی دیجیتال یک دستگاه

Ø        رادیوگرافی آنالوگ یک دستگاه

Ø        رادیوگرافی پرتابل 3 دستگاه

Ø        سونوگرافی معمولی

 

 نحوه پذیرش بیمار رادیولوژی:

از بیماران سرپایی وبیماران اورژانس بصورت شبانه روزی رادیوگرافی انجام می شود.

 نحوه پذیرش بیماران سونوگرافی :

بیماران سرپایی پس از انجام هماهنگی  در شیفت صبح و بیماران اورژانسی بلافاصله سونو می شوند.

 

همراهان و بیماران گرامی بخش رادیولوژی باید بدانند :

 برای انجام رادیولوژی های ساده آمادگی خاصی نیاز ندارد به غیر از عکس کمر وشکم که بیمار باید غذای ساده ای میل و یک شیشه روغن کرچک بخورد و فردا صبح ناشتا به مرکز تشریف بیاورد .

  

·         طبق قانون هرگونه بی احترامی به کارکنان  و پرسنل بخش درمانی حداقل 6 ماه حبس را در پی خواهد داشت.

  شماره تلفن های داخلی بخش رادیولوژی

پذیرش:1141
سونوگرافی:1151
رادیوگرافی:1149-1148
اتاق استراحت:1153

 

آخرین بروز رسانی : 1401/12/14 14:27