دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

شماره تلفن های داخلی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

ریاست بیمارستان

1212

مسئول درآمد

1246

مدریریت بیمارستان

1226

درآمد

1244

حراست

1113

کارگزینی

1214

درآمد

1245

بهبود کیفیت

1209

ترخیص

1123

ترخیص

1125

پذیرش و صندوق

1157

آمار پزشکی(مدیریت اطلاعات سلامت)

1114

بایگانی اداری

1230

مدیریت اطلاعات سلامت

1157

کارشناس بیمه سلامت

1172

نام واحد

شماره تلفن

اتاق کامپیوتر / IT

1200

حسابداری

1192

رختشویخانه

1072

حسابداری

1190

آشپزخانه

1070


 

رئیس حسابداری

1194

سرپرست آشپزخانه

1071

تجهیزات پزشکی

1164

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

انبار

1073

داروخانه

1130

کارپردازی

1193

نام واحد

شماره تلفن

اتاق سوپروایزرین

1142

مدیر خدمات پرستاری

1199

 

نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

رادیولوژی

اورژانس

پذیرش

1141

ایستگاه پرستاری

1089

سونوگرافی

1151

تریاژ

1093

اتاق معاینه

1091

نگهبانی اورژانس

1184

اتاق عمل

بخش زایشگاه

 

پذیرش اتاق عمل

1044

ایستگاه پرستاری

   

ریکاوری اتاق عمل

1046

اتاق ماما

1061

 

اتاق بیهوشی

1237

پذیرش اتاق زایمان

1062

 

اتاق استراحت آقایان

1240

اتاق سرپرستار

1064

 

اتاق استراحت زنان

1241

اتاق پزشک

1063

 

بخش ICU

بخش CCU

 

ایستگاه پرستاری

1033

ایستگاه پرستاری

1048

 

اتاق سرپرستار

1034

اتاق سرپرستار

1052

 

اتاق پزشک

1035

اتاق پزشک

1051

 بخش جراحی

بخش داخلی

ایستگاه پرستاری

1037

ایستگاه پرستاری

1041

اتاق سرپرستار

1036

اتاق سرپرستار

1042

اتاق پزشک

1038

اتاق پزشک

1043

بخش زنان و زایمان

واحد آندوسکوپی و فیزیو تراپی

ایستگاه پرستاری

1053

آندوسکوپی

1103-1102-1101-1100-1104

اتاق سرپرستار

1054

فیزیوتراپی

1099-1098-1097-1096

بخش اطفال

بخش آزمایشگاه

ایستگاه سرپرستاری

1058

پذیرش

1229

اتاق سرپرستار

1057

میکروب شناسی

1112

اتاق پزشک

1056

انگل شناسی

1219

بخش نوزادان ویژه

1064

بیوشیمی

1109-1108-1110


 

اتاق پزشک

1107-1106

درمانگاه تخصصی

مسئول درمانگاه

1169

پذیرش درمانگاه

1165

اتاق پزشک قلب

1163

اتاق پزشک اطفال

1168

اتاق جراح عمومی

1166

اتاق تست ورزش

1175

اتاق پزشک گوش , حلق و بینی

1164

اتاق متخصص اعصاب و روان

1167

اتاق متخصص چشم

1162

درمانگاه زنان

1161

اتاق متخصص داخلی

1160

اتاق متخصص عفونی

1170

اتاق واکسن

1171

شماره تلفن های مستقیم بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

ریاست بیمارستان

44839994

مدیریت بیمارستان

44839995

حراست بیمارستان

44839996

IT (مهندس رهسپار)

44836676—44836661

سانترال

44837499

44836662-4

دفتر پرستاری

44832899

مدیر پرستاری

44833599

دفتر ریاست

44835099

فاکس دفتر

44835199

رئیس حسابداری

44833699

اورژانس

44832099

مسئول فنی آزمایشگاه

44837599

آخرین بروز رسانی : 1400/06/01 21:09