معـرفی بـخش آمـار و مـدارک پـزشکی:


 رئـوس وظایف مـدارک پزشـکی بیمارستان:

1-پذیرش بیماران بستری بخشهای درمانی به نحو مطلوب و شایسته و تکریم ارباب رجوع.

2-پاسخ به مراجعین که به این بخش مراجعه می نمایند که اکثریت مراجعین از طریق پزشک قانونی و مابقی از ادارات بیمه و سایر ارگانهای دولتی هستند .

3-برگزاری کمیته مدارک پزشکی و پیگیری مصوبات این کمیته .

4-درخواست و پیگیری تجهیزات وهمچنین درخواست چاپ اوراق مصرفی بخشها و پیگیری آن .

5-برنامه ریزی و در صورت نیاز تهیه جزوات آموزشی برای پزشکان و پرستاران درخصوص مستندسازی صحیح اطلاعات پرونده .

6-تهیه آمارفعالیت بخشهای بیمارستان و ارسال آن به معاونت درمان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان.

7-پاسخ به نامه های اداری و اطلاعات آماری از داخل بیمارستان و خارج ازبیمارستان .

8-بایگانی پرونده های بستری و سرپایی بیمارستان و ...

بخش مدارک پزشکی بیمارستان از واحدهای زیر تشکیل شده است:

 

1-      پذیرش

2-      بایگانی

3-      آمار

 
 
راهنمای مراجعین هنگام پذیرش:

- بیماران الکتیو که توسط پزشک نوبت داده شده اند,یک روز قبل از عمل ساعت 8 صبح ناشتا مراجعه کرده و پس از انجام مراحل پذیرش می بایستی به بخش مربوطه مراجعه نمایند تا در زمان اعلامی تحت  عمل جراحی قرارگیرند.

 - بیماران اورژانسی که در اورژانس پذیرش می شوند,با دستور پزشک متخصص در همان روزبرای بخش های مربوطه پذیرش می شوند.

 

- همه بیماران هنگام پذیرش می بایستی 2 برگ کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.

 

- در مورد عمل جراحی زنان و زایمان,کپی مدارک همسر نیز مورد نیاز است.

 

- در خصوص بیماران زیر 18 سال,رضایت نامه از پدر و مادر یا سرپرست قانونی اخذ می گردد.

 

- در مورد اعمال جراحی زنان و زایمان, اخذ رضایت نامه از همسر بیمار الزامی است.در صورت عدم حضور همسر بیمار,پدرشوهر,یا برادرشوهر و مادر شوهر بیمار کفایت می کند.

 

 

مدارک لازم جهت تحویل سوابق پزشکی بیمار:

معرفی نامه از پزشک قانونی یا ادرات بیمه یا سایر نهادهای دولتی و یا درخواست شخصی بیمار

تائیدیه از رئیس بیمارستان یا مدیر داخلی بیمارستان

ارائه مدرک شناسایی معتبر مانند ( شناسنامه ، پاسپورت ، کارت ملی ، گواهی نامه رانندگی )

 

نکته :

 

قابل ذکر است که فتوکپی اوراق درخواستی که برابر با اصل شده باشد تحویل و از لحاظ قانونی ارزش اصل را دارد .

 

                                                  

پـرسنل شاغل در بخش مدارک پزشکی :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

کبری قنبری

لیسانس مدارک پزشکی

2

فیروزه نوروز پور

لیسانس مدارک پزشکی

 

شماره تماس داخلی واحد پذیرش و مدارک پزشکی:1158

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/01 21:00