دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

 

لیست پزشکان متخصص فعال در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

متخصصین جراحی عمومی

دکتر حسینعلی دیانتی

جراح عمومی

Dr.H.Dianati

 General Surgeon

 
دکتر محمدرضا منافی

جراح عمومی

 Dr.M.MANAFI

 General Surgeon

 
 

 

 

دکتر رضا وفادار

جراح عمومی

 Dr.R.VAFADAR

 General Surgeon

 

متخصص جراح مغز و اعصاب

 

دکتر اسحاق علیزاده

Dr.ESHAGH.ALIZADEH

 Neurosurgery

 

 

 

 

دکترمصباح دیباوند

Dr.MESBAH.DIBAVAND

 Neurosurgery 

 

 

 

 

متخصصین قلب و عروق

 

 

دکتر ماه هدایتی امامی

متخصص قلب و عروق

Dr.M.Hedayati

 Cardiologist

 

 

 

 

دکتر رابعه زمانی

متخصص قلب و عروق

Dr.R.Zamani

 Cardiologist

 

 

دکتر ایمان کوچری

متخصص قلب و عروق

Dr.IMAN.KOOCHARI

 Cardiologist

 

 

 

 

 

متخصص عفونی