دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

 

لیست پزشکان متخصص فعال در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

متخصصین جراحی عمومی


دکتر حسینعلی دیانتی

جراح عمومی

Dr.H.Dianati

 General Surgeon

 
دکتر علی حقانی

جراح عمومی

 Dr.A.HAGHANI

 General Surgeon

 
متخصص گوش ,حلق بینی


دکتر مصطفی مهری

Dr.Mostafa.Mehri

 E.N.T

متخصصین قلب و عروق


دکتر ماه هدایتی امامی

متخصص قلب و عروق

Dr.M.Hedayati

 Cardiologistدکتر رابعه زمانی

متخصص قلب و عروق

Dr.R.Zamani

 Cardiologist 

متخصص داخلی


دکتر رامین سیدنژاد

Dr.R.Seyednezhad

 

Internist 


متخصص داخلی